MicroStep-MIS
Letecká meteorologická služba
Testovacia prevádzka

Zákaz používa? údaje v letectve.